You are currently viewing دورات الحفر
  • برج الحفر

( مكوناته و انواعه )

  • طاقم برج الحفر

( الاعمال المنوط بها كل فرد و تدريج العمل بداية من  Roustabout و حتى Tool pusher  )

  • الحفر الراسى

(عمليات الاستكشاف – دق البئر – دورة سائل الحفر – التبطين – السمنته – تثقيب الابار – انحرافات الابار – الحلول )

  • الحفر الافقى

( متى نلجأ اليه – معدات الحفر الافقى – اوجه الاختلاف بين عملية الحفر الافقى و الحفر الراسى – المشكلات – الحلول )